google-site-verification=w-RZoKCHVmmXu_00PKI8F_eT-V3tmt9TTMvBTlueXoA google-site-verification: googlec4611f6836d59540.html https://nstalatorul-meu-non-stoptargoviste.ro www.instalatorul-meu-non-stoptargoviste.ro https://sc-instalator-sanitar-non-stop-targoviste-dambovita-srl-ro.ro www.sc-instalator-sanitar-non-stop-targoviste-dambovita-srl-ro.ro Instalator non-stop | montaj Targoviste | intretinere si reparatii instalatii sanitare Targoviste | service instalatii termice Targoviste | instalatornon-stoptargoviste.ro / instalator-non-stop-serios-ro-targoviste.eu /instalatornon-stoptargoviste.ro/instalator targoviste / instalator sanitar non-stop targoviste dambovita google-site-verification: googlec4611f6836d59540.html https://nstalatorul-meu-non-stoptargoviste.ro www.instalatorul-meu-non-stoptargoviste.ro https://sc-instalator-sanitar-non-stop-targoviste-dambovita-srl-ro.ro www.sc-instalator-sanitar-non-stop-targoviste-dambovita-srl-ro.ro

1. Informații Generale

SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL denumită https://instalator-nonstoptargovistedambovita.ro, în calitate de autor, proprietar, administrator al https://instalator-nonstoptargovistedambovita.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care vizitează și/sau utilizează serviciile oferite de acest website și se obligă să protejeze datele și informațiile personale ale acestora. Prezentul document are în vedere website-ul https://instalator-nonstoptargovistedambovita.ro denumit în continuare “Website” .

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD (înlocuiește Legea 667/2001)) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile și perioada specificată în acest document, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei ori o altă persoană precum și datele personale vizibile în contextul utilizării acestui website.

Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,culturale sau sociale.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor electronice utilizate în scopul accesării Website-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Politica Cookie respectiv Termeni și Condiții din punct de vedere al informațiilor confidențiale), vă rugăm să nu utilizați website-ul.

2. Categoriile de date cu caracter personal solicitate și prelucrate

Website-ul este structurat într-un mod care permite vizitarea respectiv utilizarea acestuia fără a fi nevoie de dezvăluirea vreunei informații personale din partea vizitatorilor acestuia. La fiecare vizitare/utilizare a Website-ului serverul colectează, respectiv stochează în forma unor jurnale electronice pentru perioade scurte de timp informaţii de bază care includ adresa IP, programul de navigare (browser) folosit, numele domeniului referent (prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns la Website), orele de acces, durata vizitei şi paginile vizitate. În afară de adresa IP nici una dintre aceste date de trafic nu reprezintă informaţii identificabile acestea fiind stocate doar pentru scopuri de statistică / analiză în vederea îmbunătățirii serviciilor și desigur în scopuri de prevenire a unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic. Aceste date nu se dezvăluie nici unei persoane fizice sau juridice în afara Hostriver sub nici o formă. Orice alte informații sunt furnizate strict voluntar din partea vizitatorului/utilizatorului neexistând nici o obligație în furnizarea datelor personale către Hostriver. Deși unele servicii oferite de SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL nu pot fi folosite fără furnizarea anumitor date, transmiterea acestora este strict voluntară.

 • a) Vizitator al Website-ului

– datele furnizate în cadrul secțiuniilor care implică completarea unui formular :
Mod Direct : Nume,Email
Mod Indirect : IP

– datele furnizate în interacțiunea cu membrii echipei SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL prin utilizarea sistemului de suport online :
Mod Direct : Nume,Email
Mod Indirect : IP

 • b) Client al Website-ului

– datele furnizate la crearea unui cont de client sau efectuarea unei comenzi :
Nume
Prenume
Contact secundar*
Email
Email secundar*
Denumire Societate*
Adresa Poştală
Cod Poştal
Telefon
CNP ( persoane fizice)*
În caz de societate :
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare

Indirect : IP
* – opțional

3. Scopurile prelucrării

Principiile noastre generale în ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale aparţinând vizitatorilor website-ului (consideraţi a fi cumpărători ai oricărora dintre serviciile disponibile pe Website) precum şi cele aparţinând vizitatorilor Website-ului sunt prezentate în cele ce urmează.

 • a) Vizitator al Website-ului

– pentru a răspunde solicitărilor transmise prin completarea formularelor disponibile pe Website

– pentru a răspunde solicitărilor transmise prin intermediul sistemului de suport online

– pentru monitorizarea traficului și îmbunătăţirea experienței oferite pe Website

 • b) Client al Website-ului

În ceea ce priveşte Clienţii sau posibilii Clienţi, datele furnizate de aceştia pe parcursul încheierii contractului sau ulterior acestuia, vor fi folosite exclusiv în vederea executării contractului dintre SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL şi respectivul Client nefiind transmise sub nici o formă către terţe persoane şi nici nu vor face obiectul vreunei dezvăluiri.

– desfășurarea relației contractuale dintre client şi SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, facturarea și activarea comenzii plasate pe Website și informarea dumneavoastră asupra stării comenzii

– îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Website-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală precum și în materie de arhivare.

– comunicarea informaţiilor despre starea reţelei şi eventuale lucrări de mentenanţă/întreruperi în furnizarea serviciilor.

– transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri are la bază contractul încheiat între client și Hostriver, definit în cuprinsul Termeniilor și Condițiilor și este necesară în baza unor obligații legale. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi servicii prin intermediul Website-ului. Prelucrarea datelor în scopuri de marketing se face pe baza consimțământului dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați prin bifarea căsuței corespunzătoare în momentul creării contului sau ulterior acestei acțiuni prin intermediul contului de client.

Furnizarea datelor pentru oricare dintre situațiile de mai sus în care vă aflați este voluntară însă necesară pentru utilizarea serviciilor sus menționate și incheierea unui contract între dumneavoastră și SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL.

 • c) General

Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul legitim al SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL de a asigura funcționarea corectă a Website-ului, precum și pentru o îmbunătățire permanentă a experienței vizitatorilor Website-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

– administrarea și îmbunătățirea serviciilor furnizate

– activități comerciale de vânzări servicii, cercetare / studii de piață, statistică.

– reclamă, marketing și activități de promovare a serviciilor SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL , desfășurarea campaniilor promoționale, de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.

– activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe Website)

4. Durata pentru care păstrăm / prelucrăm datele

Ca principiu SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL.

În cazul contului de client – acesta va fi păstrat pentru o perioadă de 5 ani de la ultima tranzacție financiară înregistrată pe contul dumneavoastră, fiind șters automat la îndeplinirea acestei perioade în cazul în care pe cont nu mai există servicii active.

În cazul documentelor justificative financiar-contabile precum și a contractelor respectiv actelor adiționale termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia documentele financiar-contabile au fost întocmite respectiv 10 ani de la data încetării contractelor respectiv actelor adiționale.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 7 de mai jos.

Ștergerea contului este posibilă însă doar în situația în care pe acesta nu există servicii active. În cazul existenței unuia sau mai multe servicii active pe cont acesta va putea fi închis doar dacă una dintre următoarele condiții este îndeplinită :

– se așteptă încheierea perioadei contractate a serviciului/serviciilor active pe cont

– se renunță la serviciul/serviciile active pe cont prin intermediul unei cereri scrise respectiv transferul serviciului/serviciilor active spre alți furnizori/registrari

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru note interne, întocmirea de statistici, îmbunătățirea serviciilor și cercetare / studii de piață.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL însă pentru satisfacerea relației contractuale și furnizarea serviciilor solicitate pot fi comunicate următorilor terți :

– partenerilor contractuali ai SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare

– furnizori lor de servicii (de marketing, de plată / bancare sau alte servicii, registrari, firme de curierat), inclusiv entități care asistă SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți și altor companii din același grup cu SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL

– autorităților publice în cazul în care acestea sunt solicitate pentru prevenirea, cercetarea şi reprimarea infracţiunilor, autorităţi în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii

În cazul utilizării serviciului de înregistrare domenii datele vor fi transmise spre registrar-ul/registrul partener SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL însărcinat cu înregistrarea propriu zisă a domeniului. Acest partener poate fi localizat în țară, la nivel de Uniune Europeană sau în afara Uniunii în funcție de extensia comandată.

În cazul achiziționării certificatelor SSL datele vor fi transmise spre partenerul SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL însărcinat cu emiterea certificatului comandat.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele personale vor fi transferate în afara țării respectiv în afara Uniunii Europene doar în cazul în care satisfacerea relației contractuale depinde de realizarea acestui transfer.

De exemplu în cadrul serviciului de înregistrare domenii în funcție de extensia de domeniu solicitată datele personale pot fi transmise în afara țării respectiv în afara UE.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL , conform celor descrise în prezentul document;

– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Hostriver a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca în urma solicitării de ștergere a datelor, SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

– dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Dreptul de acces și rectificare este oferit prin intermediul aplicației utilizate la accesarea contului de client.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email : nc.41559@gmail.com

8. Control, acces și securitate

Datele personale ale clienților sunt stocate prin metode organizatorice și tehnice în conformitate cu RGPD pentru a asigura protecția acestora în fața unor distrugeri ca rezultat al unei breșe de securitate, alterări, dezvăluiri sau a oricărui alt tip de procesare ilegală.

SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL va pune la dispoziţia anumitor angajaţi informaţii şi date personale furnizate de dumneavoastră în scopul exclusiv de furnizare corespunzătoare a serviciilor. Fiecare dintre aceşti angajaţi are contracte de confidențialitate active și va primi instrucţiuni speciale în ceea ce priveşte prelucrarea acestor date, SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL asumându-şi răspunderea în ceea ce priveşte modalitatea în care aceştia înregistrează, stochează şi utilizează aceste date.

Informaţiile personale ale clienţilor SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL sunt stocate şi procesate prin intermediul aplicaţiei WHMCS (informaţii suplimentare la https://www.whmcs.com).

Informaţiile personale ale unui client sunt accesibile doar clientului respectiv şi operatorilor SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL accesarea acestora fiind posibilă doar pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole care sunt diferite pentru fiecare client în parte.

Adiţional clienţii pot activa “Two Factor Authentication” aceasta fiind o măsură suplimentară de securitate privind accesul contului care necesită obținerea unui cod de pe un dispozitiv extern pentru autentificare în contul de client . Datele sunt procesate exclusiv în sediile SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL. și centrele de date partenere din România.

Vă semnalăm însă faptul că nici un program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

9.Prevederi speciale legate de minori

SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL nu colectează cu bună știință sau intenționat date despre minori. Nu oferim servicii persoanelor minore.

10.Social Media

Menținem o prezență online pe rețele și platforme sociale pentru a comunica cu clienții ș posibilii clienți în vederea informării acestora despre serviciile noastre. Folosim Facebook și Instagram. În momentul vizitării oricăror dintre aceste platforme se aplică termenii și condițiile de procesare ale operatorului platformei respective.Procesăm de asemenea datele comunicate către noi pe aceste platforme și rețele sociale. Website-ul include funcționalități Social Media, cum ar fi butoanele de Share Facebook și Instagram. Aceste funcționalități intră sub Politica de Confidențialitate a companiilor care le furnizează.
Website-ul conține link-uri spre alte site-uri. Nu controlăm și nu suntem responsabili pentru conținutul sau practica altor site-uri. Furnizarea link-urilor nu constituie aprobarea activității acelor site-uri, conținutului lor, proprietarilor lor sau activitățiilor acestora. Aceasta Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor website-uri , ele fiind sub controlul propriilor Politici de Confidențialitate.

11.Procesator

În calitate de procesator SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL va :

 • procesa informațiile furnizate de dumneavoastră doar în scopurile precise impuse de dumneavoastră
 • aplica standarde stricte de securitate atât la nivel de echipamente cât și la nivel de infrastructură
 • raporta fără nici o întârziere nejustificată orice încălcare a datelor
 • procesa datele cu caracter personal doar pentru timpul indicat de dumneavoastră
 • asigura că datele sunt și vor rămâne proprietatea dumneavoastră
 • stoca informații doar pe servere din România

12. Valabilitatea documentului

Prezentul document de confidențialitate este valabil pentru o perioadă nedeterminată.

SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL îşi rezervă dreptul de a aduce modficări prezentului document, motiv pentru care clienţii sunt rugaţi să îl consulte periodic.

Dacă aveţi întrebări adiționale legate de Politica de Confidenţialitate sau doriţi să fiţi informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către https://instalator-nonstoptargovistedambovita.ro   şi care vă privesc direct vă rugăm să ne contactaţi.

Ultima actualizare : 21.06.2020

 

1. Politica de utilizare Cookie-uri

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii https://instalator-nonstoptargovistedambovita.ro indiferent de dispozitivul folosit pentru accesarea acestuia. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea vizitatorilor / utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către SC INSTALATOR SANITAR NON-STOP SRL în contextul navigării pe acest website.

2. Ce sunt Cookie-urile?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur şi simplu “cookie” ) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care este stocat pe dispozitivul electronic prin intermediul căruia utilizatorul accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, etc) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard disk-ul utilizatorului). Cookie-ul este format din 2 părţi, numele acestuia şi informaţiile pe care le stochează. Cookie-urile nu solicită informaţii despre datele utilizatorului ci stochează anumite informaţii în vederea identificării acestuia la nivel de dispozitiv conectat pe internet şi nu la nivel personal.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet ?

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

– facilitarea accesului în contul de utilizator – facilitarea suportului online – postarea comentariilor pe site – statistici și analize ale traficului

– îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării – furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către https://instalator-nonstoptargovistedambovita.ro , în calitate de deținător

4. Care este durata de viaţă a unui cookie?

Perioada de viaţă a unui cookie este determinată, doar serverul web care a setat cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul revenirii utilizatorului pe site-ul asociat serverului web respectiv. După durata de viaţă cookie-urile se împart în :

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în browser-ul web şi păstrate până în momentul în care utilizatorul iese de pe site-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului
Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard disk-ul utilizatorului pentru perioada de timp setată de către serverul web. Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu cararacter personal şi în cele mai multe cazuri nu identifică personal utilizatorii de internet.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către https://instalator-nonstoptargovistedambovita.ro, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”). Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet. Momentan pe website-ul nostru singurul cookie terță parte furnizat aparține de Google Analytics.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

O vizită pe site-ul https://instalator-nonstoptargovistedambovita.ro poate plasa cookie-uri în scopuri de :
Analiză a vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site aplicaţia Analytics furnizată de o terţă parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă aţi mai vizitat acest site pană acum. Browser-ul ne va spune dacă aveţi acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează şi cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteţi înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteţi înregistrat putem şti, de asemenea, detaliile pe care ni le-aţi furnizat, cum ar fi adresa de e-mail şi username-ul – acestea fiind supuse confidenţialităţii şi prevederilor din Termeni şi Condiţii respectiv Politica de Confidenţialitate precum şi prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte din ce țară proveniți. Este complet anonim şi este folosit doar pentru statistica internă.
Cookie-uri de înregistrare

Atunci când vă înregistraţi pe acest site, generăm un cookie care ne anunţă dacă sunteţi înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteţi înregistrat. De asemenea, ne permite să asociem orice acţiune a dvs. pe site-ul nostru cu utilizatorul deţinut.

7. Ştergerea / blocarea Cookie-urilor

Prin Refuzul Cookie-urilor la accesarea Website-ului va fi blocat cookie-ul oferit de Google Analytics si YouTube. Restul cookie-urilor sunt esențiale pentru “buna funcționare a site-ului”

În general browser-ele folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe dispozitivul de pe care sunt rulate în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când către browser-ul/dispozitivul său sunt trimise Cookie-uri. Informaţii detaliate despre posibilităţiile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a browser-ului folosit pentru accesarea site-urilor web. Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginilor web în funcţie de nivelul de utilizare al cookie-urilor de către acestea.

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de ştiri, vreme, sport, hărţi, servicii publice şi guvernamentale, site-uri de entertainment şi servicii de călătorie. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor, preferinţele de limbă (De exemplu: afişarea rezultatelor căutărilor într-o anumită limbă). Reţinerea filtrelor de protecţie a copiiilor privind conţinutul pe Internet. Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator. Măsurarea unui anumit nivel de trafic pe un website prin Analytics, tipul de conţinut vizualizat, modul cum un utilizator ajunge pe un website (de pe motoare de căutare, direct, din alte site-uri web, etc).

9. Securitate şi probleme legate de confidenţialitate

Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod care să fie executate. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte calculatoare sau reţele pentru a se rula sau replica din nou. Prin lipsa acestor funcţionalităţi nu pot fi considerate viruşi. Cookie-urile pot fi totuşi folosite pentru scopuri negative. Ele stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor putând fi folosite pentru Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browser-ele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă, este indicat să se cunoască problemele care pot fi cauzate de cookie-uri. Există un schimb constant de informaţii între browser şi web site prin intermediul cookie-urilor iar dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în acest proces, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Acest lucru se poate întâmpla dacă conexiunea la internet se face pe o reţea nesecurizată cum ar fi o reţea wireless necriptată. Datorită flexibilităţii lor, cookie-urile sunt folosite de către majoritatea site-urilor printre care şi unele din cele mai cunoscute (Youtube,Gmail,Facebook, etc). Cookie-urile sunt prin urmare inevitabile şi dezactivarea lor va duce la o funcţionalitate defectuoasă şi chiar imposibilitatea accesării anumitor site-uri.
Câteva sfaturi în privinţa utilizării cookie-urilor:

Particularizaţi setările browser-ului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securităţii utilizării cookie-urilor. Dacă nu va deranjează cookie-urile şi sunteţi singura persoană care utilizează dispozitivul, puteţi seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces. Daca impărţiţi accesul la calculator, puteţi lua în considerare setarea browser-ului pentru a şterge datele individuale de navigare la fiecare închidere a browser-ului. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie aferentă acestora în momentul închiderii browser-ului. Instalaţi şi actualizaţi în permanenţă aplicaţii antivirus/antispyware. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor

Setări Cookie în Microsoft Edge
Setari Cookie în Mozilla Firefox
Setari Cookie în Chrome
Setari Cookie în Safari

10. Link-uri utile

Totul despre Cookie-uri http://www.allaboutcookies.org/ Website oficial al Uniunii Europene privind Cookie-urile http://ec.europa.eu/cookies/ Ghid complet al publicităţii – http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestui website vă rugăm să ne contactați.

Ultima actualizare : 25.05.2023

 

0729 270 835  nc.41559@gmail.com

      Comerciant european

  Verificat, cele mai bune servicii.

      100% achiziționare 

Înscrie-te la newsletter și primește noutăți despre INSTALATOR RAPID SI EFICIENT

ÎNSCRIE-TE
ÎNSCRIE-TE
Mesajul a fost expediat — Mersi!
Îndeplinește toate câmpurile obligatorii!
https://www.google.ro/search?q=SC+INSTALATOR+SANITAR+NON-STOP+SRL+CUI+41097041+SE+ACCEPTA+PLATA+CU+CARDUL&newwindow=1&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvLJ2J6xadtdDKgfxVQIBN0BmiLegQ%3A1634975469553&ei=7b5zYYSTIYCVwbkP8smsiAo&oq=SC+INSTALATOR+SANITAR+NON-STOP+SRL+CUI+41097041+SE+ACCEPTA+PLATA+CU+CARDUL&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.7393.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.jM-SSo1kFQo#

Instalator Non-Stop Targoviste 2009. Toate drepturile rezervate